Uncategorized

Årsaker til pollen allergi ?

imagesCAZC68Q1Hva er årsaken til allergi?

Jeg vil ta for meg noen teorier om hvorfor vi får stadig mer allergi. Ingen vet med sikkerhet hvorfor dette er et så stort økende problem. Det sies at så mye som 40 % av befolkningen har allergi symptomer. Og hele 20 % altså 1million nordmenn har STORE plager under pollen sesongen.

Hva er allergi?

Ordet allergi kommer fra gresk og betyr endret reaksjonsmønster. Allergi betyr således endringer i kroppens reaksjonsmåte på stoffer som forekommer naturlig i omgivelsene våre og som i utgangspunktet er ufarlige. Enkelt forklart reagerer kroppen på pollen som noe svært farlig som må bekjempes. Når kroppen setter sitt forsvar i gang blir det produsert hvite blodceller som går til kamp mot ufarlige pollen-korn. Snørr og tårer er hvite blodceller som er gått tapt i kampen mot det ufarlige pollenet.

Pollen i seg selv er ikke farlig for kroppen, men immunforsvaret, som normalt beskytter oss mot angrep fra bakterier, virus og parasitter, feiltolker pollen som farlig eller giftig og overreagerer.

Den eksakte årsaken til allergier er ikke kjent. Det er uklart hvorfor noen mennesker får alvorlige allergi symptomer mens andre er upåvirket av alergener.

Noen teorier:

Vaksinasjoner: Noen mener at vaksinasjoner inneholder stoffer som gjør kroppen mer utsatt for allergi. Andre mener at når vi gjennomgikk barnesykdommer som f.eks. meslinger, gikk immunsystemet gjennom en prosess som gjorde deg sterkere senere i livet.

Forurensning: Noen forskere tror økningen i forurensning og nyere kjemikalier i mat og miljøet gir økt fremkomst av allergi.

Renslighet: På den annen side tror noen at økt renslighet og at kroppen utsettes for færre bakterier kan være årsaken til at den går til angrep på ufarlige pollen-korn i mangel på bakterier. Immunsystemet skal modnes i møte med omgivelsene og det trenger litt ”skitt” i sin utvikling. En for steril livsførsel kan gjøre oss svakere og i utakt med de naturlige omgivelsene.

Antibiotika: Noen mener at økt bruk av antibiotika øker sjansen for allergi. Grunnen er at bakteriefloraen i tarmen blir svekket og dør. Tarmen inneholder fra 1,5 til 2,5 kg bakterier som er nødvendig for et godt immunsystem. Selv om du etter noen uker har fått ny bakterieflora tar det lang tid før de kjenner kroppen din.

Keisersnitt/amming: Et barn som er født med keisersnitt eller ikke blitt ammet, vil ha større sannsynlighet for å utvikle allergi, da det ikke blir utsatt for de naturlige bakteriene som en vaginal fødsel vil påføre. Det samme gjelder amming. Barnet får mange gode bakterier fra mamma gjennom amming.

Arv: Hvis begge foreldrene har allergi som høysnue, astma eller eksem, øker barnets risiko for samme allergi.

Sjokk og farer (metamedisin): Hvis du blir utsatt for et sjokk eller stor fare, vil hele kroppen gå i forsvar. I etterkant vil den oppleve de samme omgivelsene som farlige, og kroppen går i gang og forsvarer seg mot f.eks. pollen (dersom dette var i omgivelsene når sjokket eller farene oppstod) ved å sette i gang produksjon av hvite blodceller.

Stress: Stress påvirker også allergi. Det er en tydelig sammenheng mellom følelse av stress og hvor kraftige allergisymptomene er, og hvor lenge de varer. Årsaken til dette er at en del hormoner (kortisol og adrenalin), som kroppen skiller ut i stressituasjoner også har en direkte påvirkning på allergiske symptomer.

Kritisk holdning (Backs blomstermedisin): Denne teorien går ut på at om en har for kritisk holdning til oss selv eller andre, vil vi beskytte oss mot ting i omgivelsene. Altså, beskytte oss mot pollen ved å aktivisere immunsystemet.

Global oppvarming: Mange mener at global oppvarming også har en innvirkning på vegetasjonen og dermed på pollen produksjonen.

Psyke: Sammenhenger mellom kropp og sinn og psykosomatiske reaksjoner er veldig interessante fenomener. Psyken påvirker kroppen, og kroppen påvirker psyken.  Hjernens og nervesystemets elektriske impulser til kroppen endres etter hvordan vi har det.

Inne-miljø: Flere mennesker oppholder seg innendørs i større deler av døgnet enn tidligere. Boligene oppleves tettere og utluftning gjøres sjeldnere. Nye boliger er utstyrt med avanserte luftsirkulasjonssystemer, men disse blir ikke alltid vedlikeholdt i samråd med spesifikasjonene. Dette fører til tørr luft som påvirker slimhinner i luftvegene.

Passiv røyking: Er en trigger for å utvikle allergi, men dette problemet er avtakende i det offentlige rom. Dessuten er det i dag allment uakseptabelt å røyke i private hjem.

Levestandard: Man har observert at allergi er hyppigere blant de velstående enn blant de fattige og du finner færre allergi ofre i u-land enn i I-land.

Det er en tankevekker at allergi har hatt kraftig økning de siste 20 årene. Årsaken vet vi egentlig ikke. Med tanke på hvor mye unaturlig (forurensing og kunstige stoffer i maten) vi utsettes for, så reagerer kroppene våre på det mest naturlige som finnes; NATUREN.

Om få dager kommer blogg om hvordan du kan fikse allergier ved hjelp av soneterapi og refleksologi, altså hjelpe kroppen med å bekjempe allergier på naturlig måte.

Legg igjen navn og mail adresse på høyre siden, så får du beskjed når tipsene for å fikse allergi kommer.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *